Budowa i umocnienie skarp

W trakcie procesu tworzenia ogrodów często okazuje się, że teren wymusza powstawanie skarp. Twory takie są bardzo niestabilne pod wpływem erozji.

Zagospodarowanie skarp w sposób przypadkowy często kończy się osunięciami i wypłukaniami. Na terenie już zagospodarowanym generuje to wysokie koszty napraw.

Aby zapobiec takim przypadkom należy prawidłowo ukształtować teren zadania i wzmocnić płaszczyznę skarpy.

Do wzmocnienia skarpy stosuje się różnego rodzaju siatki i geokraty. Można również stosować murki kamienne lub betonowe.

Jednak najefektowniejszym jest odpowiedni dobór roślin, które poprzez swój silny system korzeniowy zwiążą płaszczyznę skarpy.

Rozwiązanie takie pozwala z zagospodarowanych skarp uczynić integralny element kompozycji ogrodu.